Ak skutočne milujeme,
vnímame a rešpektujeme milovaného človeka
vždy ako niekoho, kto má úplne samostatnú, odlišnú identitu,
a podporujeme ho v tom,
aby takouto nezávislou a jedinečnou osobnosťou zostal.
Scott Peck
 
Je pravda, že k láske patrí premena nášho “ja”,
ale je to skôr jeho rozšírenie než obetovanie.
Skutočná láska je činnosť, pri ktorej sa všetko, čo dávame, znova doplňuje.
A nielen to: naša osobnosť sa nezmenšuje,
ale zväčšuje, nevyprázdňuje, ale napĺňa.
Scott Peck
 
Vo štvrtok 26.2.2009 o 17:00  v čajovni Čarovni
pre všetkých, ktorí vedia komunikáciou spájať
Umenie komunikácie, umenie diskusie
 
Umenie diskusie
  1. Čo je podľa Vás cieľom diskusie?
  2. Čo je podľa Vás znakom úspešnej diskusie?
  3. Aké druhy diskusie poznáte/poznáme?
  4. Je potrebný pre diskusiu moderátor a/alebo pravidlá?
  5. Musí byť úspešná diskusia ukončená spoločným konsenzom?
  6. Aký je rozdiel medzi kompromisom a konsenzom?
  7. Treba sa diskusiou dopracovať k pravde? Ak náhodou nie, k čomu teda?
  8. Podľa čoho poznáte pre Vás dobrého diskutéra?
  9. Čo je pre Vás dôležitejšie - forma alebo obsah?
  10. Poznáte nejaké pravidlá úspešnej komunikácie?
Umenie komunikácie

 
Komunikácia
nie je len rozhovor a ak je to rozhovor, nie je to hocijaký rozhovor. Z latinčiny - communicare = spájať (cum= spolu, munere= darovať). Teda komunikáciou nazývame také pôsobenie medzi ľuďmi, ktoré má cieľ spájať. Communio je potom spoločnosť, pospolitosť, spojenie ľudí. Spoločnosť, ktorá je spojená zdravou komunikáciou, je akoby jedným organizmom, ktorý funguje, pretože jeho bunky spolupracujú. Naopak, spoločnosť bez komunikácie, bez túžby po jednote, je ako organizmus plný rakoviny, kde každá bunka sa snaží obsadiť čo najväčší priestor. Komunikácia je teda životný štýl, ktorý smeruje ku krajšiemu a zdravšiemu svetu...
 
Komunikácia znamená
- vidieť v druhom človeku samostatnú jedinečnú bytosť, nie zdroj svojich ziskov, ani náčinie na uplatnenie svojej moci, ale niekoho, z koho sa môžem tešiť a s kým môžem spolupracovať,
- rešpektovať slobodné rozhodnutie človeka, vrátane jeho práva na omyl (pokiaľ nikomu neubližuje),
- učiť sa z rozdielností a inakostí, oceňovať ich, namiesto snahy o uniformitu,
- rovnosť všetkých ľudí a schopnosť vidieť v každom niečo nové a jedinečné,
- nerobiť iným to, čo nechcem, aby oni robili mne a robiť im to, čo chcem, aby robili mne,
- vedieť sa vložiť do vecí spoločného záujmu a spoločného dobra,
- vedieť vytvoriť peknú a príjemnú atmosféru pre ľudí okolo mňa,
- komunikácia znamená nesprávať sa egoisticky, ale mať vedomie rozšírené nad svoje ego, vedomie, ktoré rešpektuplne zahrňuje vedomia iných ľudí okolo mňa, dokonca aj zvierat a rastlín,
- prežívať spolu s inými hlboký pocit vlastnej jedinečnosti ako aj transcendentnej vzájomnosti, pocit, ktorý chýba často v našich rodinách, nieto ešte v spoločnosti.
 
Prekážky komunikácie
sú prekážky spájaniu v rozmanitosti. Je to naše ego, ktoré na jednej strane sa bojí a hanbí byť jedinečné a samo sebou, preto napodobňuje svoje okolie zo strachu pred samotou a odvrhnutím. Na druhej strane toto ego považuje seba za jediné JA a svoje hmotné ego-záujmy za jediný cieľ, chce iným diktovať, ovládať ich, manipulovať nimi, namiesto aby ich jedinečnosť zahrnulo do svojho širšieho JA.
 
Alino Haviar & Milan Rusko
 
http://sk.wikiquote.org/wiki/M._Scott_Peck
http://sk.wikipedia.org/wiki/Komunita
http://komunity.vsieti.sk/node/7
http://myslienky.vsieti.sk/komunikacia-jej-kvalita-komunita-ako-priestor-pre-jej-rozvoj