Menej troviť a viac tvoriť
Ľ.Š. 1848
Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj,
lebo oni budú nazvaní synmi božími
J.N. 30
 
Vo štvrtok 19.2.2009 o 17:00 v čajovni Čarovni
pre všetkých tvorov
Tvorivosť
 
Úvod a dôrazné upozornenie pre veľavravných
Nebudeme o tvorivosti hovoriť, budeme tvoriť.
 
Otázky
- Čo je tvorivosť? Mali sme ju už ako deti, či je ona až prejavom zdravej dospelosti?
- Čo tvoriť? Umenie, technické vynálezy, záhradka, byt, dom, oblečenie a výzor, dokonca i varenie?
- A čo tak stvoriť niekomu úsmev, radosť alebo dobrú náladu?
- Teraz úloha ťažká, priatelia. Ako stvoriť nového človeka v sebe samom? Mysliaceho pozitívne, užitočného okoliu, tvoriaceho zmysluplné veci?

 
Tvorivosť
je vytváranie nových vecí, je to, čo človeka odlišuje od zvierat. Nemusia to byť len veci. Nová dobrá myšlienka môže pomôcť omnoho viac, než najlepšie umelecké dielo alebo technický vynález.
 
Podmienky tvorivosti
Čo treba, aby sme mohli tvoriť?
1. Otvorenosť novému, zvedavosť - otvorenosť novým myšlienkam, pohľadom, inšpirácii
2. Spontánnosť a hravosť - ľudia, ktorí žijú podľa naučených schém a stereotypov ťažko vymyslia niečo nové
3. Odpútanosť a nelipnutie - to je flexibilita mysle, prispôsobivosť
4. Nekonformita - schopnosť vystúpiť z davu a nebáť sa toho, čo na to povedia iní
5. Schopnosť byť sám sebou, originalita - len tak možno vytvoriť veci nové, originálne
 
Prekážky tvorivosti
Prečo niektorí ľudia netvoria?
1. Sú príliš konformní, majú strach vystúpiť z naučených schém myslenia a správania, majú strach byť iní
2. Sú príliš konzumní, stále sú v zajatí svojich túžob a nedokážu sa pozdvihnúť nad svoje ego
3. Nie sú hraví, nemajú zmysel pre humor a ľahkosť - možno sú chorí
4. Sú plní negatívneho myslenia, kritiky, zlosti, odsudzovania, sebaľutovania, hádzania flinty do žita - pre tvorivosť je potrebné pozitívne myslenie
5. Sú príliš netrpezliví a chtiví - na tvorivosť je potrebné chtivosť vymeniť za hravosť
 
Konštruktívna a deštruktívna tvorivosť
Konštruktívna tvorivosť pomáha a slúži mnohým ľuďom. Deštruktívna tvorivosť pomôže niekoľkým, ale poškodí iných. Medzi deštruktívnu tvorivosť patria vynálezy zbraní, väzniacich alebo sledovacích systémov, devalvácia krásy v umení, rozpútavanie nepokojov a vojen, tvorba filmov, dokumentov a správ s cieľom manipulovať obyvateľstvo, ziskuchtivé egoistické projekty, ako ťažba diamantov, ropy a všetky projekty nešetrné k životnému prostrediu, k sociálnym systémom aj k vnútornej kvalite jednotlivca. Medzi ne zrejme patrí aj známa najobyčajnejšia reklama, ktorá s cieľom súkromného zisku nabáda ku konzumu a tým k zabúdaniu na vyššie smerovanie duše človeka.
 
Duchovná tvorivosť
znamená tvoriť v sebe a okolo seba duchovné hodnoty. To znamená vhľad, múdrosť, poznanie. Šťastie, radosť, spokojnosť. A ďalšie kvality človeka, ktoré vyvierajú z týchto: odvaha, spravodlivosť, spolupatričnosť, pomoc druhým, záujem o veci verejné a sociálne, nezlomnosť charakteru, schopnosť čeliť nespravodlivosti a zlu, ...
 
Priatelia, tvorivosť je to, čo nás odlišuje od zvierat. Nuž teda bolo by škoda zostať na úrovni zvieraťa a nestať sa človekom, k čomu máme aj predpoklady. Ideme do toho?
 
Milan Rusko