Člověk, který neulpívá na smyslových vjemech z vnějšího světa,
zažívá blaženost ve vlastním nitru.
A ještě v tomto životě okusí štěstí nesmrtelnosti.
Kdo nemyslí na odměnu za svou práci
a přece ji koná, správně pochopil činný život.
Nikoli však ten, kdo neroznítil oheň a je nečinný.
Královský synu, to co se nazývá nelpěním na ovoci činů,
je vlastně ukázněná činnost!
Je to zvládnutí mysli, oné strůjkyně proměn
a zřeknutí se svého sobectví a touhy.
Bhagavadgíta 5.21, 6.1-2
 
Vo štvrtok 29.1.2009 o 18:00 v čajovni Čarovni
pre všetkých, ktorí lipnú na stretnutiach a rozhovoroch
O nelipnutí
 
Komunikácia
Reflektujúca komunikácia - Čo je to? Výhody, prvky, prejavy.
 
Téma - Nelipnutie
  • čo si pod tým kto predstavuje?
  • čo všetko sa da považovat za nelipnutie?
  • je nelipnutie len užitočné, alebo môže byť aj škodlivé?
  • na čo všetko sa dá nelipnutie s výhodou aplikovať?
  • k čomu sa môžem nelipnutim dopracovať?
  • môže byt nelipnutie trvalo-udržateľné?
  • kto už nelipnutie vo vačšom rozsahu praktikoval a aké má skúsenosti?
Lipnutie na názoroch, lipnutie na akceptácii svojich názorov druhými, lipnutie na majetku, lipnutie na výsledkoch svojich činov, lipnutie na ľuďoch alebo na prostredí, ... Ako by sa dal nazvať opak lipnutia? Odpútanosť?
Alino Haviar

 
Stretnutia
O čom sú naše stretnutia? O duchovnej/životnej ceste a o komunikácii. Čo je komunikácia? Nenásilný spôsob spoločného hľadania pravdy a porozumenia. Je to voľný trh myšlienok, ideí, pocitov a životných štýlov, je to forma, ako sa môžeme zdieľať, ako sa môžeme druhými ľuďmi inšpirovať a ako môžeme druhým pomáhať. Táto forma duchovného hľadania vychádza z predpokladu, že každý človek dokáže svoju duchovnú/životnú cestu objavovať sám, ale zároveň je dobré a prospešné, keď sa má s kým zdieľať a pomáhať si...
 
Veľká väčšina duchovných škôl je direktívneho charakteru, majú dopredu danú pravdu alebo aspoň metódy a postupy, ako sa k nej dopracovať. Držia sa pritom nejakého proroka, gurua, učiteľa alebo tradície. To však nedáva človeku slobodu v hľadaní a tým popiera úprimnosť a pravdu. Na druhej strane sú ľudia individualisti, ktorí nemajú potrebu so svojou cestou sa zdieľať alebo niekomu na ceste pomáhať. Tento prístup zase popiera v človeku solidaritu a lásku...
 
Zdanlivou nevýhodou komunikácie je to, že na rovnakú úroveň kladie hlupáka a múdreho človeka. Obaja majú rovnaké právo vyjadriť sa, aj ovplyvňovať ľudí. No pri hlbšom rozbore zistíme, že myšlienky múdreho stoja pevne, zatiaľčo myšlienky nevedomca kolíšu a padajú. Takže pomýlené myšlienky tiež nie sú na škodu, lebo nás učia rozlišovať múdrosť a poznanie od nevedomosti...
 
Ďalšou zdanlivou nevýhodou je neexistencia pevného vodítka na ceste a s tým spojená neistota. Toto však je nevýhodou len pre ľudí nehľadajúcich pravdu. Tvorivá neistota je práve hnacou silou opravdových hľadačov, ktorých jedinou istotou je neznáma, ešte neobjavená a tajuplná túžba transcendentného charakteru v nich samých...
 
Zdanlivou nevýhodou je aj to, akoby ľudia, ktorí sú v chápaní vecí pomalší, brzdili tých, ktorí sú viac vpredu. Opak je však pravdou. Práve tí, ktorí sú viac vpredu, tým, že pomáhajú slabším, získavajú nenahraditeľnú energiu pre vlastný rast. Podľa zákona prijímania a dávania, človek môže prijať len toľko, čo sám rozdal druhým. Musí to však byť skutočné dávanie a nie poučovanie či radenie...
 
Milan Rusko