Po výdatných športových zážitkoch v mrazivej zime
dobre padne posedenie pri teplom čajíku v čajovni...
Kto má chuť hľadať a vytvárať niečo nové a pozitívne,
prídi vo štvrtok 8.1.2009 o 18:00 do čajovne Čarovne.
Môžme sa naladiť na tému
Meditácia a pozitívne myslenie
 
Porozprávame sa o zážitkoch blízkych meditácii aj pozitívnemu mysleniu. Nie tak, ako keď v škole hovoríme o niečom, čo nám je cudzie, čo je len spleť pojmov a logických konštrukcií. Ale rozprávať budeme o tom, čo nám je vlastné a blízke a čo rozmotá klbko nášho života. Na to treba v prvom rade vytvoriť atmosféru vzájomného porozumenia, v ktorej môžme dôjsť aj k porozumeniu sebe samému. Skúsenosti ma naučili, že je to vec preťažká vo svete našom, no práve preto už len pokus o to treba oceniť...
 
Budeme si dávať otázky, ku každej sa môže každý vyjadriť. No nezabúdajme sa pri tom učiť dialógu a komunikácii. Cieľom nie je rozpitvávať pojmy, ale priblížiť sa k zážitku pojmu, uchopiť podstatu pojmu cez skúsenosť s ním. Rozprávať treba úprimne a pritom diskrétne. Otázky môžu byť napríklad takéto:
 
1. Akú máš skúsenosť s meditáciou a akú "techniku" si použil?
2. Čo je to meditácia? A čo meditácii chýba, teda nie je to meditáciou a predsa to potrebuješ k životu?
3. Spomínaš si na nejakú udalosť, ktorá by sa dala nazvať spontánnou meditáciou?
4. Je meditačný stav pozitívnym myslením alebo sa nejako líši?
5. Zažil si niekedy spontánne stav/zážitok pozitívneho myslenia? Ak si nespomínaš, treba zlepšiť atmosféru porozumenia a určite si spomenie každý na nejakú "drobnosť".
6. Čo je pozitívne myslenie a čo ním nie je?
7. Dá sa pozitívne myslenie nazvať stavom mysle? Teda dá sa sústrediť do jedného bodu?
 
Cieľom toho všetkého je priblížiť sa k stavu X, nazvime si ho akokoľvek. Tento stav je trvalo-udržateľným vnútorným uzdravením seba a tým aj spoločnosti. Zažiť jeho odlesk, pochopiť jeho princípy a kráčať k nemu.....
 
Milan Rusko