Ahojte všetci, ktorí máte záujem o stretávania sa v čajovni, vzájomné zdieľania a diskusie o poznaní života, o duchovnej ceste, o krajšom svete a o vlastnom životnom naplnení.
 
Pred piatimi rokmi som vymyslel projekt s názvom "Hľadanie duchovnej cesty" neskôr premenovaný na "Škola života". Chcel som sa proste stretávať s ľuďmi, ktorí sa úprimne odhodlali budovať krajší svet v sebe aj okolo seba. Lebo s ľuďmi, ktorí svojím egoizmom svet ničia, spolupracovať nebudem a s tými, ktorí svojou nečinnosťou zlo podporujú, sa stretávať nechcem. Mám určité pochopenie života a preto ma nezvedú falošné duchovné smery a zavádzajúce učenia. Tiež som to dostal ako duchovnú úlohu "zhora": Robiť cestu spolu s ďalšími priateľmi, nie len sám pre seba. Je to aj logické, lebo poslaním človeka nie je prehlbovať svoj egoizmus, ale rozširovať svoju spolupatričnosť. Človek nenachádza radosť hrabúc pre seba (hoci aj perly duchovné), ale deliac sa o ne s inými. Avšak diktatúra konzumu, v ktorej žijeme, tá svojou ideológiou individualizmu prenikla až do špiku kostí mnohým ľuďom, takže ľudská solidarita je vynulovaná a spolupráca ľudí je možná len pod taktovkou manažmentu firmy alebo nejakého duchovného vedenia. Túto chorobu súčasnosti cítim na každom kroku a je mi z toho smutno. Moja myšlienka komunitnej duchovnej školy, v ktorej je každý náboženstvom sám za seba a v medzináboženskom dialógu dokážeme spolupracovať, zostáva stále nepochopená a nezrealizovaná.
 
Zažili sme spolu pekné chvíle a vďaka týmto stretnutiam som spoznal veľa zaujímavých ľudí. Je tu pár duchovne hľadajúcich, ale chýba mi v ľuďoch také pevné vnútorné rozhodnutie, že naozaj chcú univerzálnu duchovnú cestu sami pre seba a rovnako tak, že sa chcú aktívne zúčastňovať na nejakej spoločenskej forme duchovného rozvoja. Vyzerá to tak, že ľudia sú súčasným kapitalizmom tak vycicaní, že im nezostáva čas a energia na zdravý spoločenský duchovný rozvoj. A tí, ktorí si čas našli, boli oň okradnutí falošnými duchovnými učeniami, obmedzenými, neuniverzálnymi. Takto to vidím. A nechcem nič, len mať zdravú duchovnú školu, aká tu v Banskej Bystrici veru nie je, ja ju nevidím. Ak ju niekto vidí, nech ma do nej pošle. Škôl a kurzov veľa, ale ľudia ich navštevujú kvôli titulom a výhodám ega. Duchovná škola Ti nedá titul, len radosť z toho, že nasleduješ svoje životné poslanie a zároveň buduješ krajší svet. Odmenou hľadajúcim je jednota s Univerzálnym Bytím, ktorá dáva človeku dokonalú radosť aj múdrosť, ale aj vystúpenie z kolobehu chtíčov a strachov súčasnej spoločnosti, bez straty kontaktu s ňou. Strach z vystúpenia z davu a z nasledovania svojej samostatnej pionierskej objavovateľskej cesty je tým väčší, čím menšia je naša spomienka na Dobro, zapísaná v podobe ideálov v našom najvnútornejšom vnútri.
 
Proste chýba tu zdravé jadro ľudí schopných aktívnej spolupráce, pre ktorých sa aj mne oplatí namáhať, kvôli ktorým sa oplatí organizovať stretnutia, na ktoré potom môžu prísť aj všelijakí váhaví ľudia, ktorí sa ešte neprebudili k aktívnemu svojskému nasledovaniu Cesty k vlastnej Identite. Aktívna spolupráca neznamená, že Ti niekto povie, čo máš robiť, ale sám si niečo nájdeš v duši, čo je k prospechu viacerých a potom to uskutočníš. Stačí aj drobnosť, snaha sa cení viac, než výsledok. Podstata je, aby sme sa naučili dávať a precítili radosť z užitočnosti okoliu, lebo akosi sme zleniveli v tomto veku konzumu.
 
No a navyše účasť na stretnutiach je v poslednej dobe minimálna až nulová. To je asi signál, že mám ukončiť čajovňové stretnutia a hľadať iné cesty.
 
Na tejto križovatke dejín zavediem takéto opatrenia:
 
1. Diskusia na nete, kde môžte napísať o svojom postoji k Škole života, ako si predstavujete svoju aktívnu účasť na ľubovolnej spoločenskej forme duchovného rozvoja. Nájdeš na
http://hladanie.wz.cz/skola/dotaznik/DotaznikSkolaZivota.php
 
2. Prihlasovanie na diskusie. Diskusia v čajovni Čarovni prebehne každý štvrtok o 18:00 len ak sa prihlási dosť záujemcov. Prihlásiť sa na každú diskusiu treba tu: http://hladanie.wz.cz/cajovna/index.php
Môžte mi aj zavolať na 0915 510 540, ak chcete na stretnutie prísť.
Stretnutie sa uskutoční len ak sa prihlásia aspoň 3 ľudia.
 
Všetkým prajem veľa zdaru...
Milan Rusko