Ahoj. Je tu nový školský rok a my obnovujeme stretnutia v čajovni, aby sme sa učili životu vzájomným zdieľaním a aby sme sa učili zdieľaniu živou komunikáciou...
Tešíme sa na seba
vo štvrtok 4. septembra 2008 o 18:00 v čajovni Čarovni.
Téma:
Čo je zdravá spiritualita?
 
Spiritualita, čiže duchovnosť. Pre mnohých je to prirodzená potreba, pre iných číry výmysel. Pre jedných oblasť hľadania pravdy, pre druhých oblasť klamstev, demagógií, mystifikácií. Raz cesta k slobode, inokedy spôsob podmaňovania a zotročovania. Cesta k šťastiu a zjednoteniu alebo zámienka na rozdúchavanie neznášanlivostí a svárov. Žiadna oblasť ľudskej činnosti nie je tak veľkolepá a zároveň žiadna nie je tak pokrivená, ako spiritualita...
 
Ľudia, hoci sa jej venujú, nevidia do jej podstaty, tak ako nevidia do podstaty vlastných túžob. Praktikujú ju a predsa jej nerozumenjú. Hľadajú ju ďaleko a ona je pri tom na dosah ruky. Čítajú knižky o nej, no ona je v ich žití. Hľadajú ju v chrámoch a obradoch, no ona je v ich vlastnom bytí...
 
Čo je spiritualita? Zavrieť oči a snívať svoj sen aj keď ich otvoríš? Otvárať prieduchy svojej duše pre závany pokoja a dobra? Tušiť a cítiť tajomstvo za oponou prítomnosti? Prekročiť svoje hranice a nájsť svoje úžasnejšie a krajšie ja? Pochopiť prazáklad bytia všehomíra? Cítiť a vnímať krásu a súlad vo všetkom a spolupodieľať sa na ich tvorení? ... Áno, toto ti povedia mnohí, no keď na to odpovieš: Toto chcem, tento tovar kupujem, potom ti predpíšu také úkony a činnosti, názory a vieru, uctievania a obrady, ktorými ti založia jarmo otroctva na krk a zatiaľ, čo si myslíš, že kráčaš vyššie k nebu, rozmnožuješ len väzenie svojej duše. Vyjdeš z neho len s odretými ušami a povieš: Všetko je inak...
 
Zdravá spiritualita musí byť predovšetkým uzdravujúca. Uzdravujúca jednotlivca, uzdravujúca celú spoločnosť. V knihe "Zdravie ako duchovná úloha" Anselm Grun rozlišuje 7 znakov zdravej spirituality:
1. Mystagogická, nie moralizujúca (mystagogická = vedie k tajomstvu)
2. Oslobodzujúca a nesmie preťažovať
3. Spája, neštiepi
4. Má vzťah k svetu a neodťahuje sa od sveta
5. Hľadá Boha a nie cit
6. Celostná a nie jednostranná
7. Pokorná, nie pyšná
 
Ale čo znamená zdravá spiritualita pre vás? Povedzme si o chybách spirituality a o uzdravení nás samých zvnútra, z najvnútornejšieho vnútra...
Milan Rusko


 

Anselm Grün, kresťan katolík, dominikánsky mních, jungiánsky psychológ. Narodil sa v roku 1945 v Junkershausene - Nemecko. V 19 rokoch vstúpil do benediktínskeho kláštora v bavorskom Münsterschwarzachu, kde žije dodnes. Vyštudoval filozoiu a teológiu v st. Ottilien a v Ríme, potom ekonomiku v Norimbergu. Od roku 1977 je ekonómom opátstva. Venuje sa práci s mládežou, vedie kurzy duchovnej obnovy pre kňazov a rehoľníkov v krízových situáciách, ale aj kurzy pre podnikateľov a manažérov o hľadaní rovnováhy v živote a v práci. Patrí k najpredávanejším autorom duchovnej literatúry v Európe, vyše 55 titulov (kníh a zvukových materiálov) vyšlo tiež v češtine a slovenčine. Nedávno navštívil aj Slovensko (máj 2008 Nitra).
http://www.vier-tuerme.de/anselmgruen/cmscontent.php?parent=1&sub=yes&idcat=1&lang=1
http://online.katnoviny.sk/clanok.php?id_cl=6779
http://www.tyzden.sk/sk/spolocnost/reholnik__spisovatel__manazer.php
http://www.tyzden.sk/sk/spolocnost/mnich_a_zena.php
http://www.redemptoristi.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=2322&mode=thread&order=0&thold=0