Pre všetkých nekomunikatívnych a egoistických účastníkov diskusií
vo štvrtok 1. mája 2008 o 17:59 v čajovni Čarovni
Pravidlá komunikácie
alebo
Kde chýba láska, treba zákony...

Diagnóza
Zvolávam diskusie o duchovnej ceste 4 roky, no ľudia ešte stále nepochopili najzákladnejší základ, nepochopili čo je to komunikácia. Je to pochopiteľné, lebo keď človek prežíva bolesť, ťažko sa sústredí na spoločné hľadanie pravdy či porozumenia. Bolesť je často skrytá, sú to rôzne formy strachu: obavy, neistoty, frustrácie, ktoré si ľudia nosia v sebe a o ktorých nemajú potuchy. Tento stav nie je nijak odsúdeniahodný, pretože zdravá komunikácia chýba aj v parlamente aj v celej spoločnosti. Neutešený stav na diskusiách je zrkadlom doby, v ktorej žijeme. Je to strach, čo robí človeka uzavretým pred poznávaním nových vecí, uzavretým pred vnímaním inakosti iných bytostí, je to strach, čo ego človeka zveličuje a komunikáciu umenšuje. Strach však musí zmiznúť a ego musí umrieť, aby sa zrodilo komunikatívne JA. Ale ako?

Terapia = sedembodová
Každý, skôr než sa zaradí do kruhu diskusie, nech prečíta a podpíše nasledovný text. Je možné o tom diskutovať, ale odsúhlasenú verziu treba dodržať.

1. Čestne prehlasujem, že dodržím princíp komunikácie, teda budem len klásť otázky alebo budem len na otázky odpovedať. Nebudem hovoriť to, na čo sa ma nikto nepýtal, na nevyžiadanú reč zaradím antispamový filter.

2. Ak mám akýkoľvek vnútorný problém, buď požiadam o pomoc ostatných alebo budem mlčať a riešiť si problém sám v sebe. Nebudem vnášať svoje problémy do komunity inak, než prosbou o pomoc.

3. Budem si všímať všetkých prítomných a tým, ktorí sa ešte nevyjadrili, vždy dám priestor k úprimnému sebaprejaveniu.

4. Nezľaknem sa žiadnej otázky, každú otázku zodpoviem s rozvahou, s vtipom, s nadšením, čo najstručnejšie, bez zlosti a bez urážky. Na intímne otázky nemusím odpovedať.

5. Odpovedať budem na základe reality vlastných životných skúseností. Domnienky, teórie a nabifľované frázy odložím stranou.

6. Vždy budem mať na pamäti, že cieľom diskusie je hľadanie tak spoločnej pravdy, ako aj vzájomného porozumenia, žiadne súboje ani presviedčanie.

7. Budem dbať o to, aby sa všetci zúčastnení cítili v mojej prítomnosti príjemne. Menejcenných povzbudím, rovnoprávnych poteším,
nadutosť však zrazím k zemi.

Kto poruší pravidlá komunikácie aj po upozornení, bude umlčaný alebo vyšikovaný z kruhu čajovňovou poriadkovou  políciou.

Postup terapie = fázy diskusie
Nie náhodou sa podobajú na časti omše...
1. Vyprázdnenie sa. Katolíci: Vyznávam, že som preveľmi zhrešil. Buddhisti: Všetko je prázdnota. Ateisti: Som prach voči veľkosti vesmíru. Jogíni: Moje vyššie JA je vo mne mŕtve. Hľadači: Umieram.
2. Otvorenie sa. Katolíci: Bože, zmiluj sa nado mnou. Buddhisti: Nelipnem na živote, ale život sa mi dáva darom. Ateisti: Život a možnosti sa mi ponúkajú. Jogíni: Moje pravé JA, kdeže si? Hľadači: S dôverou sa odovzdávam tomu, čo ma vytvorilo.
3. Zachytenie sa. Každý zachytí to, čo mu prišlo zhora či zdola, zvnútra či zvonka, od Boha či z vesmíru. Ak to je niečo egoistického, vráti sa do bodu 1.
4. Zdieľanie. Ušľachtilé a krásne myšlienky a city sprostredkujem nielen rečou, ale hlavne spôsobom správania a vytváraním atmosféry Dobra a Pochopenia.
5. Nadšenie. Mám radosť z objavenia nových vecí v sebe vďaka druhým a v druhých vďaka sebe. S touto radosťou vyliečený odchádzam. Ak sa radosť nedostaví, opakujem od bodu 1.

Alternatívy terapie = formy diskusie
1. Ticho. Otvorenosť zmene a novým veciam. Aj to je forma komunikácie.
2. Ping-pong.
Umenie klásť otázky. Jeden položí ľubovolnú otázku druhému. Ten odpovie, má však vždy právo mlčať, aby bola komunikácia nenásilná. Potom položí on ľubovolnú otázku ďalšiemu z kruhu.
3. Téma. Sústredenie na jednu tému - slobodný trh riešení. Jedna otázka sa položí do kruhu a rad radom na ňu ľudia odpovedajú. Ostatní môžu klásť doplňujúce otázky.
4. Hľadanie pravdy. Sokratovský dialóg. Prebieha medzi dvomi ľuďmi. Vždy jeden sa pýta a druhý odpovedá. Cieľom je prísť veci na koreň. Ostatní len počúvajú, môžu doplniť otázku alebo odpoveď, prípadne niekto môže nahradiť opytujúceho alebo odpovedajúceho.
5. Udeľovanie si pozornosti. Obdarovanie. Ten, kto prijme z kruhu najväčšiu schopnosť dávať, si vezme slovo a vyberie si niekoho, komu udelí pozornosť. Je úplne jedno, čo povie, dôležité je, ako to povie a dôležité je TY tej druhej osoby. TY musí byť vyvýšené a ego umenšené.

Konečný cieľ
Cieľom je objaviť v sebe nového človeka komunikatívneho - homo communicus. Nie je to strata JA, ale rozšírenie ja, zbavenie sa strachu a vnútorných frustrácií smrťou ega a precítením krásy nezištného dávania a nesebeckého prijímania, je to rozšírenie JA o TY. Len ten, kto prešiel krstom komunikácie môže pochopiť, čo to duchovná cesta je, len ten môže porozumieť všetkým omylom súčasnej spoločnosti...
Milan Rusko
Pozvánky: http://hladanie.wz.cz/skola/stretnutia.htm
Diskusia: http://skolazivota.myfreeboard.net