Pre všetkých súčasných i budúcich liečiteľov
vo štvrtok 17. apríla 2008 o 17:59 v čajovni Čarovni
Komunikoterapia
alebo
Uzdravenie seba tebou

Diagnóza
Doba naša porúchaná jest, veľaže má patologických miest.  Ľudia mnohí uzdravenie hľadajú, liečitelia na nich všetky maste skúšajú. Kde je však príčina týchto stavov? Nuž vo vzťahoch rodinných prameň je nekalých spoločenských javov. Otec so synom nechápu sa a dcéra s matkou hádajú sa. Brat so sestrou nemá vzťahu, sociálny zmier je v tam ťahu. No pra-prameňom všetkého zla zaiste je porúchaná láska manželská. Ak rodičia neľúbia sa, z detí rastú kriminálne telesá. Ak nemajú na seba času, deti im na drogách rastú. Iným zas pôsobí bolesť a skazu, fakt že nenašli si tú pravú lásku. A tak spoločnosť celá stoná, lebo láska muža a ženy je chorá...

Konečné riešenie
Láska je vzťah, láska je komunikácia, láska je jednota protikladov, príťažlivosť v rozmanitosti. Láska je dávanie sa a prijímanie sa. Dokonalá láska je absolútne dávanie sa a absolútne prijímanie sa. Láska vidí v partnerovi Boha. V láske umierame jeden pre druhého, aby sme jeden druhého vzkriesili z mŕtvych. Láska nepotrebuje učiteľov, kňazov ani guruov, lebo v láske je prítomné SAMO čisté BYTIE, ktoré ľudia v nevedomosti Bohom nazývajú. To, čo nepoznajú, čomu sa klaňajú, v láske stáva sa známym a oni sa poznávajú ako súčasť čohosi, čo presahuje všetky medze a čo tvorí celý vesmír. To nie náuka ani teória, to skúsenosť...

Vzťahy a komunikácia
Prečo máme narušené vzťahy? Nuž padli sme do hmoty. JA CHCEM AUTO. Sústredíme sa na auto a strácame JA. Zabúdame, že ak nie je auto, JA zostane, ale ak nie je JA, auto nemá zmysel. JA VIDÍM HMOTU. Materialistická veda skúma pozorované. Kto však skúma pozorovateľa? Obnoviť a uzdraviť vzťahy znamená obnoviť JA a TY, uzdraviť komunikáciu bytostí. Všetky chyby vo vzťahoch sú dané tým, že nevidíme v druhom človeku TY, ale nejaký predmet, kus tela alebo nástroj na dosiahnutie svojich cieľov.

Znovuzrodenie
To ja, ktoré nevidí JA v druhom človeku, to je falošné ja, ego. To musí umrieť. Vo svojej vyvýšenej nadutosti musí byť povýšené nad zem a keď stratí kontakt so zemou, umrie. Keď sa nebude môcť oprieť o hmotu, v ktorú tak dúfalo, rozpustí sa, rozleje sa. Len potom bude vzkriesené pravé JA. Toto JA vidí JA v každej bytosti a nepoužíva druhých na svoje egoistické ciele. Tak sa JA stalo spravodlivým a naučilo sa byť užitočným. Ego nevedelo byť užitočným, vedelo len byť chamtivým, hoci vedelo svoju chamtivosť prefíkane skrývať, aj za duchovnú cestu, aj za zdanlivú spoločenskú prospešnosť...

Zdravá komunikácia
JA vidí TY. JA vie, že TY si. Si rovnako, ako JA som. Si kúsok zo mňa a ja som kúsok z teba. JA je šťastné, že TY si a preto pre Teba umiera, dáva sa Ti celé, lebo vie, že TY si aj JA. A TY urobíš to isté, TY umieraš pre JA, TY oživuješ JA a JA vstáva z mŕtvych, aby žilo pre TY a aby opäť umrelo pre Teba...

Zdravá komunikácia znamená byť užitočný, tvoriť radosť, tvoriť pokoj, tvoriť krásu. Zdravá komunikácia znamená vidieť Jednotu všetkých bytostí, ktorá aj Láskou zvaná je, lebo Láska nie je príkaz ani zákon, ale je to stav bytia. Bytie v BYTÍ a BYTIE v bytí. Ja v Bohu a Boh vo mne. Tak jednoduché, tak liečivé a tak málo ľudí to ovláda...

Ján Krstiteľ a komunikácia
Hlas volajúceho na púšti: Pripravte Pánovi cestu, vyrovnajte mu chodníky. Každý kopec nech je zrovnaný, každá jama nech je zasypaná.
Púšť je súčasný stav: Choré vzťahy, napätie, nedôvera, rozdelenie a vzájomné boje, voda života chýba, ľudia žíznia a smäd si nahrádzajú všelijakými nekalými činmi. Pánom je Láska v nás a my v nej. Vyrovnanie znamená rovnosť ľudí, rovnoprávnosť medziľudských vzťahov. Kopec je povýšeneckosť, tá musí byť znížená. Jama je pocit menej cennosti, ten musí byť doplnený. Čo iné dokáže takto pripraviť cestu, než komunikácia? Komunikácia ešte nie je osvietenie. Ale je prípravou a cestou. Nechajte sa ňou pokrstiť...
Milan Rusko
Pozvánky: http://hladanie.wz.cz/skola/stretnutia.htm
Diskusia: http://skolazivota.myfreeboard.net