Pre všetkých cestovateľov
vo štvrtok 20. marca 2008 o 17:59 v čajovni Čarovni
Duchovná cesta je podvod,
len láska je pravda...
 
Medzi masami oddanými konzumovaniu predložených vecí a bezrozumnému napodobňovaniu okolia, je vcelku aj dosť ľudí, ktorí cítia a aktívne hľadajú v živote vyšší zmysel, skutočnú naplňujúcu krásu života, spravodlivosť vo vzťahoch medzi ľuďmi a pravdu v pochopení bytia. To sú ľudia, ktorí majú kdesi vnútri v podvedomí uložený vzor čohosi iného, čo len matne tušíme. Sme to vlastne všetci, len niektorí tú perlu pravdy v sebe máme poriadne zahádzanú. Pri objavovaní perly však číha na človeka nemalá prekážka. Hlavnou prekážkou nie je konzum, hlavnou prekážkou rozpoznania perly v nás sú práve duchovné učenia, cesty a náboženstvá...
 
Postup je jednoduchý: Nalákajú vás krásnymi sľubmi o nebeských rajoch, o šťastí či o neobmedzených možnostiach. A keď im uveríte, potom vám predpíšu Cestu a tou vás zotročia. Možností je veľa...
 
1. Uctievanie majstra - gurujóga.
Povedia vám: Keď chceš všetky tieto veci dosiahnuť, treba meditovať nad obrazom majstra, uctievať majstra, klaňať sa mu. Povedia vám: Uctievaním majstra ctíme si vlastne Boha. Alebo: Majster vyžaruje energiu k našej spáse. Alebo: Sústredením na majstra stávame sa ako on. V našich zemepisných polohách je najrozšírenejšou gurujógou kresťanstvo. Nie celé, len tá časť, ktorá uctieva Ježiša, klania sa mu ako spasiteľovi, záchrancovi. To pravé kresťanstvo si Ježiša ctí, poznáva jeho vlastnosti ako vzor človeka a snaží sa ich napodobňovať, žiť tak, ako žil on. To falošné kresťanstvo uctieva toho, koho ani nepozná, len si o ňom vytvára falošné predstavy.
 
Každý, kto sa klania akejkoľvek žijúcej či nežijúcej osobe, je odvedený od Cesty a stáva sa otrokom človeka alebo skupiny ľudí. Stáva sa slepou ovečkou, nástrojom manipulácie mocibažných ľudí. Tento človek poprel vlastnú perlu v sebe a ulakomil sa na sľuby cudzích, čím sa zachytil do siete vlastnej chtivosti alebo vlastného strachu...
 
Zabudol si, že osobnosti ti majú byť príkladom hodným nasledovania, nie modlou na uctievanie?
 
2. Pravidelné meditácie.
Iní vám zase ponúknu rôzne spôsoby a techniky meditácie a povedia: Ak sa má dostaviť požadovaný výsledok, treba meditovať pravidelne, dokonca denne. Ak tomu uveríš, si zotročený. Poprel si seba samého a svoju prirodzenosť nahradil si technikou, ktorá ti je cudzia a nevlastná. Tvoja žiadostivosť ťa uväznila. Stal si sa väzňom tých, ktorí najprv uväznili seba...
 
Zabudol si, že meditácia je prirodzeným a spontánnym stavom tvojej duše? Zabudol si, že si to ty sám, keď si sám a keď si sebou, keď si sťastný a keď Ti nič nechýba?
 
3. Náuky a učenia.
Ďalší zavalia vás teóriami, náukami, vedeckými i náboženskými a predpíšu ti čomu všetkému máš veriť. Tým oklamú tvoj hlad po poznaní a samostatnom pochopení vecí. Natlačia ti do hlavy falošné domnienky, ktoré sa zdajú byť logické a ty máš falošný pocit, že vieš, hoci nič nevieš, lebo si nepoznal, len si si túžbu po poznaní oklamal. Tým ťa zotročia a podriadia tomu, kto drží nitky učenia v rukách. Uväznila ťa tvoja vlastná netrpezlivosť a dychtivosť po vysvetlení vecí, ktorou si potlačil úprimnosť a pravdivosť...
 
Zabudol si, že ty sám môžeš pochopiť, že sám môžeš vedieť? Zabudol si, že nemusíš slepo visieť na druhých? Zabudol si, že si jedinečná osobnosť a nikto nemá právo nad teba sa povyšovať a niečo ti diktovať?
 
4. Verejná činnosť.
No a poslední zvodcovia ťa zavalia všelijakými verejnými službami, či už pomoc druhým alebo misionárske šírenie cesty alebo organizovanie najrôznejších podujatí. Takže na vlastný život Ti nezostane čas, ani na zamyslenie sa nad zmyslom vlastného života a nad jeho jedinečnosťou. Si zotročený, lebo si sa stal nástrojom iných a tvoj život nevyviera z tvojho vnútra, nie si sám sebou. Uväznila ťa vlastná túžba pomáhať, ňou si potlačil svoju jedinečnosť...
 
Zabudol si, že celý svet sám nespasíš? Zabudol si, že môžeš len prispieť k spáse sveta svojím jedinečným spôsobom, ktorý ti je najvlastnejší?
 
5. Duchovné cesty rozdeľujú a zotročujú ľudí.
Dôsledkom všetkého je, že duchovné cesty dnes rozdeľujú ľudí, namiesto aby ich spájali. Odvádzaním pozornosti bránia človeku rozpoznať duchovnú podstatu, namiesto aby vytvárali podmienky pre samostatný rozvoj. Presmerujú duchovnú túžbu vlastnú človeku a premenia ju v otrockú službu. Je to tým, že ľudia majú radi otroctvo a rozdelenie. Odmalička sú vychovávaní slúžiť a nenávidieť. Cesta vlastnej samostatnosti a jednoty všetkých ľudí im ukázaná nebola. Aj keď o nej počujú, nevedia si urobiť predstavu...
 
Zabudol si, že pravý život je to, kde si sám sebou a zároveň si priateľom s každým?
 
Milan Rusko
Pozvánky: http://hladanie.wz.cz/skola/stretnutia.htm
Diskusia: http://skolazivota.myfreeboard.net