Pre všetkých nenásilných aktivistov
vo štvrtok 13. marca 2008 o 17:59 v čajovni Čarovni
O aktívnom nenásilí
 
Čo je aktívne nenásilie?
 
Aktívne nenásilie je moderný životný štýl duchom mladých ľudí. Je to to, po čom devy dychtia na mládencoch a to, čo túžia mládenci vidieť na devách. Je to svetlá budúcnosť ľudstva, ranné zore krajšieho zajtrajška. Je to radosť z objavovania skrytých možností seba samého, je to vzrušenie podnikania ciest do neznámych kútov svojej duše, je to tvorivé hľadanie chodníka v džungli tohto sveta, je to hrdé víťazstvo dobra nad všetkou nespravodlivosťou, je to pokorenie svojho neláskavého ega a víťazstvo svojho láskavého JA, je to dobrý pocit súnáležitosti s ľudstvom ako celkom a s dobrom a spravodlivosťou na zemi.

Aktívne nenásilie stojí na princípe: Stáť v pravde a byť v láske. Je to odmietnutie zla, nezúčastňovanie sa na zle, vrátane akéhokoľvek násilia. Lebo násilie plodí len násilie. Pokoj zas plodí pokoj.

Stupne aktívneho nenásilia:

1. JA SÁM - vnútorné nenásilie
Prijímam všetko, čo je, všetko, čo sa deje. Neodmietam nič, čo prináša Rieka Života, neodporujem prirodzenému chodu vecí. Všetko vykonávam prirodzene, nenútene, nenásilne. Dobré veci prijímam darom s vďačnosťou. Zlé veci, pokiaľ ich nemôžem zmeniť, pretrpím v odpútanosti. Nevytváram si falošné predstavy ani domnienky ani ďalšie a ďalšie túžby, proste prijímam Život darom a teším sa z toho, čo JE. Nepácham násilie na sebe samom tým, žeby som sa slepo podriaďoval domnienkam, ideológiám, vedeckým teóriám, náboženstvám, praktikám, ktoré sú mi cudzie, ktorým nerozumiem. Nepodlieham reklame ani módnym trendom ani manipulácii okolia, lebo sám viem, čo ma napĺňa. Stojím v pravde svojej úprimnosti a v čistote vhľadu a teším sa, čo mi Rieka Života zase prinesie.

2. JA A TY A LEN TY - nenásilie partnerskej lásky
Pravá láska je sama osebe vzorom absolútneho nenásilia. Dávaním seba prajem a tvorím dobro tomu, koho milujem, z druhej strany sa mi dobro vracia späť v pocite krásna. A tak sa aktívne učím vytvárať pokoj. Dávam partnerovi aj sebe plnú slobodu sebaprejavenia a dbám na rovnoprávnosť vzťahu. Namiesto rozmnožovania túžob prehlbujem spokojnosť. Nerobím výčitky, ale prijímam všetko AKO JE, aj chyby vidím ako cestu k zdokonaleniu vzťahu. Som plne sám sebou a zároveň plne chápem toho druhého. Prehlbujem lásku krásou a úprimnosťou. V hlbine lásky získavam prazáklad a vzor pre celú Cestu Životom.

3. JA A TY A TY A TY - nenásilie v priateľských vzťahoch
Keď som sa naučil, čo znamená milovať partnera, rovnaký vzorec správania použijem aj na priateľov. Nezasahujem do ich života, len ak sami žiadajú o pomoc. Rozdávam sa nezištne tak, ako ma to baví a za to prijímam ako odmenu radosť z ich uzdravenia. Nenechám však sebou manipulovať, nenechám sa zneužívať. V takom prípade proste poviem nie, ale nezištnú pomoc im neodopriem. Spoločné veci riešim komunikáciou a konsenzom, nie diktátom a manipuláciou.

4. JA A VŠETCI - nenásilie v ľudstve
Ak som sa naučil správať k priateľom, použijem rovnaký vzorec aj voči nepriateľom. Aj nepriateľa považujem za priateľa, ktorý kvôli akejsi pomýlenosti ma chce zneužiť a zmanipulovať. Proste sa nedám, ale svoje priateľstvo nepreruším. Čím viac mu prajem a konám dobro, tým viac sa stáva lepším človekom a zlo mizne z povrchu zemského. No chce to odvahu a trpezlivosť.

Odmietam spoluúčasť na všetkom zle a všetkej nepravodlivosti. Poviem dôrazné a hlasné NIE takým veciam, aj keď by som sa mal dostať do ťažkostí. No nikdy vo mne nezavládne hnev, pomsta ani násilie, ani pohŕdanie či znevažovanie nepriateľa, ba ani smútok a zúfanie. Vyhýbam sa šarvátkam a hádkam, proste si žijem svoj život, druhých nechám rovnako slobodne žiť a svoj sen si nenechám vziať.

Voči odporu reagujem pochopením, voči násiliu láskou, ale zo svojej cesty neustúpim.

5. JA SÁM VO VŠETKÝCH A VŠETCI VO MNE - Najvyšší (či najhlbší) stav vedomia, osvietenie, kráľovstvo nebeské v nás, samadhi, nirvána, tao, dokonalá blaženosť, absolútne bytie. Každého človeka vidím ako súčasť seba samého a v sebe samom vnímam zrkadlenie všetkých bytostí.

6. LEN TY VO VŠETKÝCH A VŠETCI LEN V TEBE - Alternatívna forma osvietenia. Každého človeka vidím ako by to bol môj partner a v mojom partnerovi vnímam zrkadlenie všetkých bytostí aj mňa samotného.
 

Citáty levov aktívneho nenásilia:

Jediný zmysel života je slúžiť ľudstvu prispením k zriadeniu kráľovstva Boha,
ktoré môže byť uskutočnené len rozpoznaním a realizovaním pravdy každým človekom.
(Lev N. Tolstoj - Kráľovstvo božie je vo vás)
 
Spočiatku som miloval svoju pravoslávnu vieru väčšmi než svoj pokoj, potom som miloval kresťanstvo väčšmi než svoju vieru, a teraz milujem nadovšetko na svete pravdu.
(Lev N. Tolstoj)
 
Všetci, ktorí hľadajú najväčšie blaho pre seba a pre každého iného -
oni nepotrebujú vysvetlenia a podloženia starých náboženských povier, ...
ani nevyčísliteľné vedecké teórie o hmote, nielen nepotrebné, ale zväčša škodlivé.
Čo je potrebné pre Inda, Angličana, Francúza, Nemca a Rusa,
... je
poznanie jednoduchej a jasnej pravdy, ktorá nachádza miesto v každej duši,
ktorá nie je otupená náboženskými a vedeckými poverami -
pravdy že pre náš život jeden zákon je platný - zákon lásky,
ktorý prináša najvyššie šťastie každému jednotlivcovi, rovnako ako celému ľudstvu.
 
Osloboďte svoje mysle z takej húštiny, vrcholných hlúpostí,
ktoré zabraňujú vášmu rozpoznaniu tohoto
a ihneď sa objaví pravda spomedzi pseudo-náboženského omylu, ktorý ju dusil.
Nespochybniteľná, večná pravda prirodzená v človeku,
ktorá je jedna a tá istá v každom z veľkých náboženstiev sveta.
Ktorá sa v príslušnom čase vynorí a nájde cestu k všeobecnému rozpoznaniu
a omyl, ktorý ju zatemňoval sa stratí
a s tým odíde zlo, ktorým ľudstvo dnes trpí.
(Lev N. Tolstoj - Dopis Indovi)
 
Praxe odmítání násilí si vyžaduje mnohem větší odvahu než praxe použití zbraně.
Zbabělost nemá nic společného s omítnutím násilí…
Odmítnutí násilí je vědomě a dobrovolně zvolená brzda vlastní vůle k pomstě.
(Mahátmá Gandhí)
 
Národ, který rok od roku vydává více peněz na vojenskou obranu
než na sociální zlepšení, se blíží duchovní smrti.
… Jsem muž církve a navíc bojovník za občanská práva
a morální kořeny naší válečné politiky nejsou pro mne bez významu.
Nemyslím si, že by naše země (USA) mohla být morálním vzorem
v oblasti spravedlnosti, rovnosti a demokracie,
setrvá-li v roli světového četníka, kterou si přisoudila.
(Martin Luther King)
 
 
Lev Nikolajevič Tolstoj
http://www.cepta.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=142&Itemid=216

 
Texty o aktívnom nenásilí
http://www.dennenasili.cz/Aktivn%C3%AD-Nen%C3%A1sil%C3%AD/Text-o-aktivn%C3%ADm-nen%C3%A1sil%C3%AD
 
Neplaťte vojnu - nekupujte výrobky firiem zainteresovaných na vojne...
Určite si pozrite, kúpou čoho všetkého podporujete vojnu!
Možno je zoznam neúplný, ale predsa...
http://www.nenasili.cz/cs/574_seznam-vybranych-firem
 
Milan Rusko
Pozvánky: http://hladanie.wz.cz/skola/stretnutia.htm
Diskusia: http://skolazivota.myfreeboard.net