Pre všetkých praktických idealistov a ideálnych praktikantov
vo štvrtok 6. marca 2008 o 17:59 v čajovni Čarovni
Duchovno prakticky
alebo
Revolúcia nenásilia
 
duchovno a prax
A: Milan, ty stále len o tom duchovne a idealizme, ale daj na diskusii už aj niečo praktického a konkrétneho, v živote použiteľného, nielen medové rozprávky nám popod nos preťahovať.
B: A čo také by to malo byť?
A: No napríklad ako zarobiť peniaze, ako vychádzať s ľuďmi, ako nájsť lásku, ako pestovať vzťahy, ako predchádzať chorobám, ako sa vzdať zlozvykov, akú životosprávu dodržiavať, ...
B: Aha. A to ty nevieš?
A: Samozrejme že by sa hodilo v týchto veciach mať hlbšie poznanie a lepšiu zručnosť.
B: Teda ty by si chcel nejaké návody na život?
A: Ani nie návody, možno len nakopnutie.
B: No ale zatiaľ nikto nepovedal, že má taký problém. Keď sa hocikto ozve, že chce riešiť konkrétny problém, pomôžeme mu, možno aj odborníka zoženieme...
A: A prečo sa má ozývať? Veď stále dávaš nejakú tému, daj teda aj tému praktickú...
B: Ale tieto stretnutia sú o duchovnej ceste. Je to ako ísť na Kriváň. Ak niekto chce ísť s nami na Kriváň a má s niečím praktický problém, pomôžeme mu, aby mohol ísť. Ale riešiť problémy ľudí, ktorí idú a smerujú kdesi úplne inde, nie je mojím cieľom.
A: No počkaj, ty nechceš pomáhať ľuďom?
B: Ja nechcem pomáhať ľuďom riešiť ich čiastkové problémy, pokiaľ oni nechcú riešiť svoj život globálne, celistvo, úplne.
A: A prečo nechceš?
B: Pretože pokiaľ ľudia neriešia svoj život od základu, budú si stále vyrábať nové a nové problémy, ich problémy budú stále pribúdať a ich život bude ako bezodná jama, do ktorej môžeš hádzať koľko chceš, ale nikdy ju nezaplníš. Pomáhať takým je Sizyfovská robota.
A: A to je aká?
B: No daromná. Namáhaš sa, tlačíš, tlačíš a nakoniec zistíš, že si tam, kde si bol na začiatku.

život od základu
A: A čo znamená riešiť svoj život od základu?
B: To znamená nastúpiť duchovnú cestu, rozhodnúť sa pre celistvé riešenie svojho života. Namiesto troškárenia urobiť niečo hlboké a podstatné so svojím životom.
A: A ktorú duchovnú cestu myslíš? Veď ich je veľa.
B: Nie, nie, duchovná cesta je len jediná, je to tá, ku ktorej ťa ťahá tvoje srdce a ktorá zároveň obstojí v dialógu, ktorú si dokážeš obhájiť pred každým človekom aj pred každou vlastnou pochybnosťou.
A: Ale veď každý má svoju cestu...
B: Veď áno. Teraz si to povedal: SVOJU cestu. Tak nech sa tej SVOJEJ drží.
A: A aká je tá cesta duchovná? Kde ju hľadať?
B: Sú to ideály, sny, základný zmysel žitia, poznanie, kto som ja a prečo som tu, aké je moje poslanie, čo ma naplní a urobí mi radosť.
A: A aký je na to recept?
B: Stále pýtaš recepty a návody? Necítiš, čo Ti hovorí vlastná duša?
A: No, možno niečo tuším...
B: Ak je to úprimné, z hĺbky tvojho bytia, drž sa toho, to skúmaj a to rozvíjaj. To je tá pravá technika a pravý návod na život.
A: A ako dokážem vlastnú dušu počuť viac?
B: Práve tým, že to chceš.

rady do života
A: Dobre, myslím, že ťa chápem. A ako je to s tými praktickými problémami života? Veď dobrá rada, ako riešiť veci, by sa zišla.
B: Lepšie, než dať človeku rybu, je naučiť ho ryby loviť. Lepšie, než praktické rady, je priviesť človeka k vlastnému pochopeniu a dať mu vlastnú silu riešiť veci samostatne.
A: A chceš povedať, že to ty robíš?
B: Snažím sa na to vytvárať prostredie. Ako? Tým, že zdôrazňujem umenie komunikácie.
A: Komunikácia je spása?
B: Určite je dobrým základom žitia, ak sa robí správne. Zatiaľ ju ale nikto poriadne nepochopil. Kto sa naučil skutočne komunikovať, naučil sa byť samým sebou a zároveň sa učí to dobré od druhých.
A: Nechápem, ako môže komunikácia priblížiť človeka k vlastnému pochopeniu života?
B: Veľmi jednoducho: My to pochopenie máme v sebe. Stačí sa inšpirovať druhými a nájsť seba. To sa ale nedá v neslobodnom prostredí, kde ti vnucujú aby si veril nejakým vedeckým teóriám, náboženským dogmám alebo aby si praktikoval nejaké techniky. Nájsť seba sa dá len bytím sebou.
A: Takže človek, ktorý chce nájsť seba by mal byť v samote?
B: Iste aj samota má svoje miesto. Ale človek je spoločenský a chce seba samého vidieť v zrkadle iných, chce pomáhať iným a chce sa nimi inšpirovať.
A: Aha, teda komunikácia to je samota, v ktorej sa vidíme v zrkadle iných?
B: Tak nejak...

umenie byť sebou
A: Ale ako chceš tvrdiť, že máme v sebe recepty na vzťahy s ľuďmi alebo na predchádzanie chorobám?
B: Veruže máme. Stačí nájsť súlad, dobro a krásu v sebe a máme uzdravené aj telo, aj vzťahy.
A: Vidím, že si zase skĺzol k svojmu idealizmu...
B: Ale mám pravdu. Ľudia však nevidia hĺbku dobra a preto v dobro v sebe neveria. Neveria, žeby ich uzdravilo ich krajšie JA, preto hľadajú recepty a návody, navštevujú prednášky a kurzy, vykonávajú šialené krkolomné techniky. Pritom svoje šťastie majú vo svojich rukách, ale oni to nechcú vidieť, radšej sa nechajú zavádzať druhými, než by počúvli svoje vlastné vnútro.
A: Teda hľadanie receptov pre život považuješ za nevieru v dobro? To je trochu tvrdé, nemyslíš?
B: Je to neviera v Seba, je to strach byť sám sebou, ktorý táto spoločnosť pestuje v ľuďoch od narodenia.
A: Nesúhlasím. O liečivých bylinkách si predsa musím prečítať, ťažko čakať na to, že mi to Boh zjaví.
B: Keď si prečítaš, vieš a použiješ to. Ak si neprečítaš, vyzdravieš iným spôsobom. Vedomosti pre život sú dobré, nie však nevyhnutné. Nevyhnutným pre život je pocit šťastia a vnútornej slobody.

revolúcia nenásilia
A: Takže ako vidím, si zameraný na svoju duchovnú revolúciu a odmietaš všetky vedomosti, návody, náboženstvá a techniky?
B: Prečo by som odmietal? Práveže ich v sebe všetky objavujem. Čo je dobré a pravdivé, to sa nemusí báť, žeby bolo odmietnuté. Ale nesmie to byť na úkor Seba, nesmie to ísť proti úprimnosti. Súčasná doba tlačí do ľudí všetky možné vedomosti - informácie. Ja nehovorím, že všetko je falošné. Ale preosievam to sitom úprimnosti...
A: Teda tvoja duchovná revolúcia je: uzdraviť sa bytím sebou, nájdením osobného šťastia a osobného zmyslu života?
B: Áno, tak, len podotýkam, že najosobnejšie šťastie je vždy v súlade so šťastím celospoločenským, všeľudským. Pokiaľ niekto našiel osobné šťastie a škodí pri tom ľudstvu ako celku, alebo sa o ľudstvo nezaujíma, ten ešte nenašiel skutočného Seba.
A: A prečo hovoríš o revolúcii nenásilia?
B: Nenásilie je už to, že človek robí, čo mu je vlastné, objavuje Seba. Teda nejde násilím proti svojej prirodzenosti, ale ju rozvíja. Nenásilie je aj to, že druhým nič nevnucuje, nediriguje ich, nepoučuje, len im pomáha a cez nich poznáva svoje lepšie JA.
A: Nie som si istý, či je správne vždy povoľovať svojej prirodzenosti...
B: Zločineckej prirodzenosti nemožno povoľovať. Ale keď človek objaví svoje krajšie JA, teda svoju dobrú prirodzenosť, tej treba povoľovať.
A: Nejako to vidíš čierno-bielo. Čo je zločinecká prirodzenosť a čo dobrá??
B: Zločinecká prirodzenosť je to, čo škodí spoločnosti, dobrá prirodzenosť je to, čo prospieva aj mne aj druhým. Preto sa schádzame v kruhu, aby kruh bol merítkom toho, čo v nás je zločinecké a čo je spoločensky prospešné... A to spoločensky prospešné aj osobne prospešné súčasne, to je naše krajšie JA a to je to, čím skutočne sme.
A: Takže zase si vo svojich ideáloch...
B: Áno, ale tam je riešenie, len v Duchu je riešenie všetkého, všetky ostatné riešenia sú len čiastkové a neúplné a teda dočasné. Ja riešim veci od základu a vyhýbam sa omylom.
 
duchovná prax
A: Tvoja duchovná prax, to je číročíry idealizmus?
B: Áno, ja som praktikant idealizmu. Keby som sa príliš zaoberal praktickými problémami, stratil by som svoje ideály. Ale ak treba niečo praktické vyriešiť, aby sme vôbec mohli prežiť, tak vyriešime....
A: Žijeme tu v hmotnom svete a máme životné problémy. Nemôžeš to predsa ignorovať a venovať sa len duchovnu a ideálom...
B: Celý hmotný svet so svojimi problémami je len prostredím k poznaniu Seba a k prejaveniu Seba, prekážkami rastieme. Prekážky nie sú na to, aby nás ovládali, ale aby nás vzdelávali... Ľudia si však radi vyrábajú zbytočné prekážky...
A: Aké sú tvoje ideály?
B: Revolúcia dobra v sebe a poznanie seba v každom človeku.
A: A čo záchrana sveta? Po nej netúžiš?
B: Záchrana sveta je v tom, že ja sa poznám vo všetkých a všetci sa poznajú vo mne...
 
Milan Rusko
Pozvánky: http://hladanie.wz.cz/skola/stretnutia.htm
Diskusia: http://skolazivota.myfreeboard.net