V čajovni Čarovni tentokrát možno pohovoríme
vo štvrtok 8. novembra 2007 o 18:01
o stavoch absolútneho vedomia
 
 
Téma nadväzuje na predchádzajúcu. A tú sme veru nevyčerpali tak, ako by sa patrilo, ani sme sa k jej podstate nepriblížili, ani len sme jej otázku nepoložili. Ale kto sa nepýta, nedostane odpoveď. Možno téma mala byť: Umenie kladenia otázok. Žeby sme boli tak konzumní, že prijímame len to, čo do nás tlačia, ale otázky samostatného poznávania nemáme? ;-)
 
O posvätnej sexualite výborný článok nájdete na http://dreamingwolf.sk/Sacred/dusa.htm. Akurát tam je to podané ako cvičenie, v skutočnosti sa jedná o poznanie reality, nie o nejakú sugesciu, ani o hru, ale o hravé poznanie najvyššej pravdy bytia a o prebudenie sa do najvyššieho stavu vedomia Jednoty.
 
Čo je teda posvätná sexualita? Je to cesta k stavu absolútneho vedomia prostredníctvom partnerskej lásky. Ako sa robí? Tak, že sa nechá láska prebudiť zo svojho pravého zdroja a prameňa. Tak, že nevnímame lásku ako niečo len telesné, ani len psychické, ani len emočné, ale ako niečo večné trvalé, niečo, čo nás presahuje, niečo, čo nás dokáže meniť na iných, lepších a krajších ľudí. Ani nevnímame lásku ako niečo túžiace vlastniť toho druhého, diktovať mu, vyčítať mu, ale ako túžbu plne sa dávať druhému, tešiť sa z jeho šťastia a na oplátku prijímať rovnoprávne jeho odovzdanie sa mne. V posvätnej sexualite dostávame sa do stavu prvotnej nevinnosti a čistoty duše. V posvätnej sexualite vnímame lásku v jej skutočnej podstate, ktorá pramení v absolútnom vedomí, v absolútnom bytí, v Bohu.
 
V stave najvyššej lásky zažívame najvyššie stavy šťastia, spokojnosti a naplnenia, aké vôbec existujú. Intenzita šťastia je úmerná úplnosti nášho dávania a prijímania. Čím viac sa odovzdávame jeden druhému, tým bližšie sme k Dokonalosti. Ak úplne zomrieme (duševne) pre toho druhého, vstúpime priamo k prameňu Lásky a Jednoty. Tu pochopíme tajomstvo smrti a vzkriesenia. Tu pochopíme tajomstvo manželstva a partnerskej vernosti, ktorá vyviera z večnej Jednoty. Tak pochopíme, že tí, ktorí sa cítia byť v láske slobodní a striedajú partnerov, tí zďaleka ešte nepoznali tú lásku pravú, zjednocujúcu, hoc sa hrajú na učiteľov lásky a milovania.
 
Až v tomto stave dokážeme pochopiť, ako vyzerá iný svet, bez majetníctva, bez diktátu, bez svárov a nepokojov. Vytúžený ideálny svet, v ktorom si ľudia neubližujú, ale pomáhajú. Lebo kto objavil lásku v sebe, jeho vnútro sa zmení a jeho šťastie sa stáva zdrojom dobra a ohľaduplnosti pre svoje okolie, pre prírodu aj pre ľudí. Taký človek nie je otrokom konzumu, lebo konzumuje to pravé jedlo, ktoré nasýti, nie hmotu, ktorá nenasýti. Taký človek nehľadá vo všetkom vlastný sebecký zisk, lebo poklad už má v srdci. Preto hľadá spoločenskú prospešnosť namiesto egoistického zisku. Naučil sa dávať seba partnerovi a tak vie, že nie hrabaním, ale dávaním buduje svoje šťastie. Namiesto ziskuchtivosti solidarita, namiesto bezohľadnosti súcit, namiesto pretvárky zastierajúcej vlastnú špinavosť, úprimnosť vyžarujúca vlastnú čistotu. Namiesto uzavretosti do svojich problémov, túžba byť užitočný spoločenstvu ľudí. Namiesto túžby brať, túžba tvoriť krásne a užitočné veci. Namiesto individualizmu spoločenskosť, namiesto rozbrojov znášanlivosť. Namiesto povyšovania alebo ponižovania sa, rovnoprávna komunikatívnosť. Takto postavená spoločnosť je úplne iná než súčasná, až by sa ľudia veľmi čudovali. Kapitalizmus, majetníctvo a egoizmus padol a na troskách starého sveta vzniká svet nový...
 
 
Milan Rusko
Pozvánky: http://hladanie.wz.cz/skola/stretnutia.html
Diskusia: http://skolazivota.myfreeboard.net