Ďalšie stretnutie v čajovni Čarovni
vo štvrtok 20. septembra 2007 o 17:58
Mystika a mysticizmus
 
Ak sa pýtame: "Aká je prirodzenosť mystickej skúsenosti?",
jaderná odpoveď znie:
"Je to skúsenosť, ktorá jednotlivcovi dáva náznak veškerenstva,
ako je rozkoš srdca v žiarivosti májového rána v Anglii,
alebo radosť matky z jej práve zrodeného dieťaťa,
sladkosť hlbokého priateľstva, spevavosť veľkej poézie...".
Paul Brunton: Hľadanie II
 
“Mystické není to, jaký je svět, ale to, že jest.“
“Mystično je pociťování světa jako ohraničeného celku.“
“Jest ovšem i nevyslovitelné. To se ukazuje, je to mystično.“
Ludwig Wittgenstein
 
Smyslem lidského života je úsilí o spojení s Bohem.
Lev Nikolajevič Tolstoj
 
Kdo říká „Poznal jsem ho“ , a jeho přikázaní nezachovává, je lhář a není v něm pravdy.
Kdo však zachovává jeho slovo, vpravdě v něm Boží láska dosáhla svého cíle.
Podle toho poznáme, že v něm jsme. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on.
Ján Evanjelista 
 
Význam týchto slov je mnohým neznámy. Nečudo, veď nedá opísať sa slovami. Jadrom slova "mystérium" je, čo značí tajomstvo, a preto nechápe ho správne ľudské potomstvo. Tí, ktorí trpezlivosť v tajomstiev odhaľovaní nemajú, na toto slovo preveľmi sa hnevajú a s nekalými praktikami ho spájajú. Zamieňajú si ho za akési pravdy zahmlievanie, za ilúzií vytváranie a lží vypúšťanie. No pravda taká je, že "mystika" je v tom úplne nevinne. Tajomstvá existujú a existovať budú, aj keď netrpezlivci vždy svoju pieseň hudú. Poďme teda pravdu od lží očistiť, pravé jadro vecí pochopiť a mystiku falošného mysticizmu zbaviť.
 
Pod slovom "mystika" nerozumieme však tajomstvo každé, len to, ktoré sa základov bytia dotýka, tajomstvo najvyššie, s ktorým sa bežne človek sotva potýka. Preto mystika veda posvätná jest, a zážitok mystický základom všetkých duchovných ciest.
 
Ako správne Paľo Brunton hovorí, mystickú skúsenosť zážitok veškerenstva tvorí. Veškerenstvo úplnosť a celistvosť značí, nazvime to dokonalosť, absolútno a či plnosť vecí. Takže si povieme, kde všade máme pocit plnosti a čím nasýtime sa dosýtosti.
 
Nejeden mudrc k nám prehovára, že mystický zážitok plnosť pokoja a dobra vytvára. A kedy sa to stáva? Keď naše chcenie s nami nemáva, keď každá zlosť a každý strach z nás opadáva, keď súlad a krása sa nám viac neschováva, keď rozum od úžasu nám už úplne zastáva, keď vesmír jedinou krásnou rozprávkou sa stáva, keď máme pocit, že nebeská brána sa otvára a za ňou ukrytá dosiaľ nepoznaná Pravda na nás požmurkáva. Čo viac k tomu dodať? Len prelomiť v sebe ľady a elixír čistého života si podať.
Milan Rusko
 
O Mystike (alebo ak sa chcete dať zahltiť množstvom informácií a pomýliť chodením okolo horúcej kaše, čítajte tu):
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mystika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mystika
Svätá Hildegarda: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hildegarda_z_Bingenu
Majster Eckhart: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mistr_Eckhart
Terézia z Avily: http://cs.wikipedia.org/wiki/Terezie_z_Avily
Ján z Kríža: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_z_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe
Ján Maliarik: http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Maliarik
 
Zaujímavá kniha "Mystika a schizofrénia": http://www.stinstromu.net/krize/mystika.pdf
Toto určite o mystike nie je: http://www.mystika.sk, http://www.mystika.biz