Škola života

Banská Bystrica

 

Články o duchovnom rozvoji človeka aj spoločnosti,

o hľadaní ľudského šťastia, súladu a pravých životných hodnôt,

o hľadaní pravdy, múdrosti a pochopenia vlastného bytia,

o nedeštruktívnom prístupe k životu,

o medziľudskom porozumení a dialógu,

o ceste vyslobodenia z chýb súčasnej spoločnosti, ...

 

 

Pozvánky na stretnutia v čajovni Články a la škola života Pozvánky na rôzne akcie

 

Prihlásiť k zasielaniu pozvánok a článkov e-majlom sa môžeš tu...

Diskutovať k všetkým článkom môžeš na
http://skolazivota.myfreeboard.net

 

Témy:

Život

Zdravie

Hľadanie

Bytie

Sekty

Spoločnosť

 


Život

Emanuel Swedenborg: Smilná láska protikladná láske manželskej

Tance univerzálneho mieru

Emanuel Swedenborg o manželskej láske

 

Zdravie

Mystika a psychiatria

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2007

Štrajk v platení zdravotného poistenia 2007

Odpoveď na upozornenie ...

Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie 2006

Štrajk v platení zdravotného poistenia 2006

 

Hľadanie

O láske sebeckej a nesebeckej

Prekážky cesty duchownej

O škole života - Pred príchodom zimy

Jiří Vacek: O falešných prorocích a antikristech

O škole života

Škola života - info a prihlásenie

 

Bytie

 

Sekty

Óm Šinrikjó a Šóko Asahara alebo Kde je pravda a kde lož?

 

Spoločnosť

Mahátmá Gándhí – osloboditeľ bez zbraní

Ako sa stať disidentom v našej dobe?

Hľa ako všemocná moc investorov ničí život...

Skládka odpadu v Pezinku - príprava na Oranžovú revolúciu na Slovensku?

Americký režisér Aaron Russo: Vojna proti terorizmu je podvod, komédia a krutý vtip najvyšších svetovládnych kruhov

Ako prísť k bohatstvu preveľkému

Zakázaná reklama na dobročinnosť...

Študentská nežná revolúcia pravdy a lásky

Zásady kráľa Ašóku - O blahu obyvateľstva a o náboženskej znášanlivosti

Zachráňme si dôchodky, kto môžte

Kapitalizmus a socializmus - vysvetlenie pojmov

Kapitalizmus a socializmus - pyramída a kruh

O sociálnom a zdravotnom poistení